Sobota, 4 lutego 2023 ENGLISH VERSION
 Szukaj
"Powinniśmy postawić się na miejscu podmiotu, który próbuje odnaleźć drogę swojego życia na tym świecie , a przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że to otoczenie pod którego jest wpływem i do którego się dostosowuje, stanowi jego Świat, a nie obiektywny Świat nauki."

W.I. Thomas
i
F. Znaniecki

Przegląd Socjologii Jakościowej
2005
Tom I Numer 1


O Autorach


Izabela Wagner (doktorantka EHESS - Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu). Ukończyła studium doktoranckie (DEA - Diplôme d'Etudes Approfondis) EHESS- Ecole Normale Supérieure-Université Paris 8. Jest badaczem grupy naukowej GETI (Groupe de Recherches Ecole Travail Institution), która propaguje we Francji metody jakościowe. Jej badania dotyczą socjalizacji i karier osób działających w elitarnych środowiskach profesjonalnych. Tematem jej pracy doktorskiej jest "Kształcenie i kariery solistów na przykładzie socjalizacji i karier skrzypków wirtuozów". Od trzech lat dodatkowym obiektem jej badań są kariery naukowców.

Kontakt: izabelawagner@hotmail.com


Marek Gorzko (dr) kierownik Pracowni Badań Terenowych Instytutu Socjologii i Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego główne obszary zainteresowań badawczych to: socjologia jakościowa, problemy metodologiczne badań jakościowych, teoria ugruntowana, metoda biograficzna.

Kontakt: Marek.Gorzko@univ.szczecin.pl


Krzysztof T. Konecki (prof.), Kierownik Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Redaktor Naczelny "Qualitative Sociology Review" (wersja polska "Przegląd Socjologii Jakościowej"). Członek Rady Programowej kwartalnika "Podstawy Zarządzania", członek zarządu Qualitative Methods Research Network of European Sociological Association, przewodniczący sekcji Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Obszar zainteresowań naukowych: socjologia jakościowa, teoria ugruntowana, interakcjonizm symboliczny, socjologia organizacji i zarządzania, socjologia pracy, symbolika organizacyjna, organizacja i zarządzanie w kulturze japońskiej, socjologia relacji ludzi i zwierząt.

Kontakt: konecki@uni.lodz.pl


Oświadczenie
Online Editor

© Przegląd Socjologii Jakościowej 2005 - 20019