Sobota, 4 lutego 2023 ENGLISH VERSION
 Szukaj
"Powinniśmy postawić się na miejscu podmiotu, który próbuje odnaleźć drogę swojego życia na tym świecie , a przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że to otoczenie pod którego jest wpływem i do którego się dostosowuje, stanowi jego Świat, a nie obiektywny Świat nauki."

W.I. Thomas
i
F. Znaniecki

Przegląd Socjologii Jakościowej
2009
Tom V Numer 2


O Autorach


Marek Gorzko, dr –pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Członek Zespołu Redakcyjnego „Przeglądu Socjologii Jakościowej”. Członek Sekcji Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Jego główne obszary zainteresowań badawczych to: socjologia jakościowa, problemy metodologiczne badań jakościowych, teoria ugruntowana, metoda biograficzna, socjologia pracy.

Kontakt: marek.gorzko@gmail.com


Katarzyna Szkuta, mgr – socjolożka i polonistka, doktorantka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Pisze pracę doktorską o wytwarzaniu poczucia „normalności” w codziennych konwersacjach. Zainteresowania naukowe: analiza konwersacji, rytualna analiza konwersacji, metodologia nauk społecznych.

Kontakt: katarzyna.szkuta@gmail.com


Martyna Pryszmont-Ciesielska, dr – adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego; od stycznia 2004 roku sekretarz cyklicznej ogólnopolskiej konferencji naukowej „Forum Pedagogów”. Zainteresowania naukowe: edukacja dorosłych; socjologia edukacji (w tym ukryty program edukacji, teoria reprodukcji Pierre’a Bourdieu), metodologia badań nad edukacją (w tym podejście auto/biograficzne w badaniach edukacyjnych, etnografia edukacyjna, badania w działaniu).

Kontakt: kltr@go2.pl


Katarzyna Kolbowska , dr - w 2007 obroniła rozprawę doktorską pt. "Wędrowanie wątków kulturowych. Na przykładzie uniwersum symbolicznego capoeiry w Polsce." w SNS IFiS PAN, pod kierunkiem prof. Aldony Jawłowskiej. Publikowała artykuły i eseje m. in. w "Kulturze Współczesnej", "Kulturze Popularnej", "Lampie", "Odrze", "Czasie Kultury", książkach: "Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej." (red. Aldona Jawłowska i Marian Kempy), "Wolność w systemie zniewolenia. Rozmowy o polskiej kontrkulturze." (red. Aldona Jawłowska, Zofia Dworakowska).

Kontakt: nikoland@wp.pl


John Grady, prof. jego badania koncentrują się na: wpływie i znaczeniu materialnego świat natury oraz ludzkich artefaktów na społeczną organizację życia codziennego. W swoich badaniach wykorzystuje analizę wizualnego obrazowania przy użyciu filmów dokumentalnych. Jest byłym przewodniczącym International Visual Sociology Association (IVSA). Aktualnie piastuje stanowisko Visiting Scholar w Institute Salt for Documentary Studies w Portland, Maine, (< http://www.salt.edu >) oraz jest New Editor Media w Visual Studies.
Kontakt: JGrady@wheatoncollege.edu

Giampietro Gobo, PhD profesor Metodologii Badań Społecznych na Wydziale Politologii Uniwersytetu w Mediolanie. Wykłada etnografię i metody ewaluacji. Jest współredaktorem (z C. Seale z, J. F. Gubrium i D. Silverman'em) książki Qualitative Practice Research, Sage (2004). Jego najnowsza książka to Doing Ethnography, Sage (2008). Aktualne zainteresowania naukowe dotyczą badań nad "studiami miejsca pracy" oraz CSCW (wspomaganej komputerowo pracy spółdzielni). Obecnie prowadzi etnograficzne studia analizy dyskursu w call centre, głównie we Włoskich Centrach Powiadamiania Pogotowia Ratunkowego.

Kontakt: giampietro.gobo@unimi.it


Barbara Fatyga, dr hab., prof. UW z wykształcenia kulturoznawca, z zamiłowania badacz – empiryk, pracuje jako antropolog współczesności i socjolog młodzieży w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje od 1992 roku Ośrodkiem Badań Młodzieży, a od 2009 roku Zakładem Metod Badania Kultury. Jest autorką ponad 100 prac z zakresu socjologii i antropologii młodzieży, stylu życia, teorii kultury i metod jakościowych. Jest członkiem Komitetu Socjologii PAN.

Kontakt: b.fatyga@chello.pl


Anna Horolets, dr jest socjologiem i antropologiem społecznym, badaczem dyskursu. Doktorat z socjologii uzyskała w 2004 r. w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Od 2003 r. należy do Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Jest autorką książki "Obrazy Europy w polskim dyskursie publicznym" (Universitas, 2006). Jej zainteresowania naukowe dotyczą dyskursywnego i społecznego konstruowania tożsamości zbiorowych. Pracuje w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Kontakt: anna.horolets@swps.edu.pl


Oświadczenie
Online Editor

© Przegląd Socjologii Jakościowej 2005 - 20019