Sobota, 4 lutego 2023 ENGLISH VERSION
 Szukaj
"Powinniśmy postawić się na miejscu podmiotu, który próbuje odnaleźć drogę swojego życia na tym świecie , a przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że to otoczenie pod którego jest wpływem i do którego się dostosowuje, stanowi jego Świat, a nie obiektywny Świat nauki."

W.I. Thomas
i
F. Znaniecki

Przegląd Socjologii Jakościowej
2008
Tom IV Numer 3


O Autorach


Magdalena Piejko – socjolożka, absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Opolskiego. Doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, jej zainteresowania naukowe skupiają się głownie na metodologii badań społecznych, antropologii i socjologii obrazu, socjologii życia codziennego oraz na zjawiskach i procesach występujących w sytuacji pogranicza kulturowego. Realizowane projekty badawcze obejmują także sferę edukacji oraz szkolnictwa wyższego.

Kontakt: magdalena.piejko@uj.edu.pl


Maciej Frąckowiak – student V roku socjologii UAM Poznań, związany z Pracownią Socjologii Wizualnej oraz Kołem Naukowym Studentów Socjologii, Koordynator Ruchomych Warsztatów SKN PTS. Zainteresowania: wizualność - produkty, znaczenie, regulacje i sposoby ich wytwarzania; narzędzia analiz obrazu. Aktualnie pisze pracę magisterską o fotografii jako praktyce społecznej i uczestniczy w projekcie "Niewidzialne Miasto".

Kontakt: adv@3made.eu


Waldemar Dymarczyk dr, adiunkt w Katedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania IS UŁ. Członek Zespołu Redakcyjnego "Przeglądu Socjologii Jakościowej" i Zespołu Doradczego „Qualitative Sociology Review”. Członek Sekcji Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Obszar zainteresowań naukowych: socjologia jakościowa, teoria ugruntowana, socjologia organizacji i zarządzania, socjologia pracy, temporalny i przestrzenny wymiar życia społecznego, socjologia wizualna.

Kontakt: dymarczyk.waldemar@gmail.com


Krzysztof T. Konecki (prof.) - Kierownik Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Redaktor Naczelny "Qualitative Sociology Review" (wersja polska "Przegląd Socjologii Jakościowej"). Członek Rady Programowej kwartalnika "Podstawy Zarządzania", członek zarządu Qualitative Methods Research Network of European Sociological Association, przewodniczący sekcji Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Obszar zainteresowań naukowych: socjologia jakościowa, teoria ugruntowana, interakcjonizm symboliczny, socjologia organizacji i zarządzania, socjologia pracy, symbolika organizacyjna, organizacja i zarządzanie w kulturze japońskiej, socjologia relacji ludzi i zwierząt.

Kontakt: konecki@uni.lodz.pl


Bernt Schnettler doktor filozofii, zatrudniony na Technical University Berlin. Obecnie pracujący w charakterze visiting Professor na Universidad Complutense de Madrid. Członek Zarządu European Sociological Association RN Qualitative Methods a także RN Sociology of Knowledge. Obszar zainteresowań naukowych: socjologia wiedzy, komunikacja interpersonalna, religia, hermeneutyka, fenomenologia, metody jakościowe, zwłaszcza analiza video.
Wykaz najważniejszych, ostatnio wydanych publikacji: Thomas Luckmann, Konstanz: UVK, 2006; Präsentationen. Formen der visuellen Kommunikation von Wissen (ed. with Hubert Knoblauch): Konstanz: UVK 2007, Video-Analysis. Methodology and Methods. Qualitative Audiovisual Data Analysis in Sociology, (ed.with Hubert Knoblauch, Jürgen Raab y Hans-Georg Soeffner), Frankfurt am Main, New York: Peter Lang 2006; Erving Goffman: Rede-Weisen. Formen der Kommunikation in sozialen Situationen (ed. with Hubert Knoblauch & Christine Leuenberger), Konstanz: UVK 2005, Methodologie Interpretativer Sozialforschung. Klassische Grundlagentexte, (ed. with Jörg Strübing), Konstanz: UVK/UTB 2004
Pełna lista publikacji Autora: http://www2.tu-berlin.de/fb7/ifs/soziologie/AllgSoz/mitarbeiter/scpublikationen.htm

Kontakt: Bernt.Schnettler@tu-berlin.de
www.berntschnettler.de


Aleksandra Pilarska (mgr) absolwentka psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorantka w Instytucie Psychologii UAM. Zainteresowania naukowe: psychologia osobowości i psychologia kliniczna, problematyka uwarunkowań i funkcji regulacyjnych samoświadomości oraz tożsamości, kulturowe i rodzajowe zróżnicowanie Ja.

Kontakt: alpila@gmail.comOświadczenie
Online Editor

© Przegląd Socjologii Jakościowej 2005 - 20019