Poniedziałek, 17 stycznia 2022 ENGLISH VERSION PSJ
 Szukaj
"Powinniśmy postawić się na miejscu podmiotu, który próbuje odnaleźć drogę swojego życia na tym świecie , a przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że to otoczenie pod którego jest wpływem i do którego się dostosowuje, stanowi jego Świat, a nie obiektywny Świat nauki."

W.I. Thomas
i
F. Znaniecki Laureat 2020

Werdykt Jury Nagrody im. Anselma Straussa 

Podsumowując dyskusję oraz wyniki głosowania przeprowadzonych w dniach 1-9 maja 2020r. przez Jury Nagrody im. Anselma Straussa ustanowionej przez Sekcję Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu stwierdzamy, że Jury większością głosów zadecydowało o przyznaniu

Nagrody im. Anselma Straussa 

Pani Katarzynie Kowal

za artykuł pt. "Między ziemią a niebem… Doświadczanie własnej cielesności przez osoby praktykujące podwieszanie ciała – studium socjologiczne.", "Przegląd Socjologii Jakościowej", t. 14, nr 2, s. 84–119,  http://dx.doi.org/10.18778/1733-8069.14.2.04

oraz

Wyróżnienia 

Pani Katarzynie Kalinowskiej 

za książkę pt. "Praktyki flirtu i podrywu. Studium z mikrosocjologii emocji" (2018), Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika


Werdykt i uzasadnienie  Pobierz PDF

Oświadczenie
Online Editor

© Przegląd Socjologii Jakościowej 2005 - 2021
ISSN 1733-8069, e-ISSN 1733-8069