Sobota, 4 lutego 2023 ENGLISH VERSION
 Szukaj
"Powinniśmy postawić się na miejscu podmiotu, który próbuje odnaleźć drogę swojego życia na tym świecie , a przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że to otoczenie pod którego jest wpływem i do którego się dostosowuje, stanowi jego Świat, a nie obiektywny Świat nauki."

W.I. Thomas
i
F. Znaniecki

Przegląd Socjologii Jakościowej
2005
Tom I Numer 1


Abstrakty i słowa kluczowe nadesłane przez autorów


  Marek Gorzko
       Uniwersytet Szczeciński, Polska

"Rodzinna Atmosfera" i "Uprzejma Obsługa". W stronę substantywnej teorii obsługi ruchu turystycznego - komunikat z badań

W artykule, który ma charakter komunikatu z badań, poświęconych interakcjom pomiędzy turystami a personelem podmiotów zajmujących się obsługą ruchu turystycznego, zaprezentowano jeden z ważnych aspektów pola przedmiotowego: konsekwencje obecności "Obcego" w przestrzeni udostępnionej.
Za pomocą procedur strategii teorii ugruntowanej wyróżniono dwie wiązki strategii modelowania pola interakcji z "obcymi". "Uprzejma Obsługa" polega na takim zaaranżowaniu tego pola, które pozwala utrzymać równowagę pomiędzy kontrolą i otwartością na "obcego" poprzez utrzymanie go w swego rodzaju dystansie. "Rodzinna Atmosfera" z kolei polega na kontroli "obcych" poprzez włączenie tych, którzy przejdą specyficzny proces selekcji w sieć więzi.

Słowa kluczowe:
teoria ugruntowana, turystyka, Obcy, strategie kontroli społecznej.
Pobierz ten artykuł (415 KB)

  Izabela Wagner
       Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paryż, Francja

Sprzężenie karier. Konstrukcja karier w środowiskach artystycznych i intelektualnych

Niniejszy artykuł jest poświęcony interakcjom karier osób aktywnych zawodowo w środowiskach artystycznych i intelektualnych. Podstawą artykułu są dwa badania, przeprowadzone w kilku ośrodkach europejskich. Pierwsze badanie dotyczy solistów skrzypków a drugie fizyko-biochemików. W obu badanych środowiskach aktorzy są postrzegani przez specjalistów z ich dziedzin jako elita. Dziewięcioletnia praca badawcza, oparta głównie na metodach jakościowych umożliwiła mi opracowanie procesu sprzężenia karier. Dzięki temu procesowi aktorzy przemieszczają się w swej przestrzeni zawodowej, zbliżając się do pozycji, którą postrzegają jako zawodowy sukces.
Niniejsza analiza może być zastosowana w przypadku innych środowisk profesjonalnych.

Słowa kluczowe:
kariera, strategie profesjonalne, socjalizacja, kształcenie elit.
Pobierz ten artykuł (437 KB)

  Krzysztof T. Konecki
       Uniwersytet Łódzki, Polska

Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej

W artykule omówiono cztery główne strategie badawcze używane w socjologii wizualnej z użyciem fotografii: (1) fotografowanie jako podstawowe działanie badacza, plus analiza materiałów wywołanych; (2) fotografie jako materiałyzastane, przedstawiające określone obiekty o znaczeniu społecznym; (3) fotografie jako materiały zastane powiązane z materiałami wywołanymi, to jest z narracjami i komentarzami dokonanymi przez respondentów nad pokazywanymi im zdjęciami; (4) użycie fotografii jako dowodu podpierającego wnioski, lub jako ilustracji dla wniosków uzyskanych z badań, w których głównymi danymi empirycznymi są teksty werbalne lub liczby. W odniesieniu do tych strategii przeanalizowano możliwości wykorzystania obrazu fotograficznego w jakościowej strategii badawczo - analitycznej zwanej metodologią teorii ugruntowanej.

Słowa kluczowe:
socjologia wizualna, metodologia teorii ugruntowanej, fotografia, pojęcia uczulające, kontekst odkrycia.
Pobierz ten artykuł (1,1 MB)

Oświadczenie
Online Editor

© Przegląd Socjologii Jakościowej 2005 - 20019