Poniedziałek, 17 stycznia 2022 ENGLISH VERSION PSJ
 Szukaj
"Powinniśmy postawić się na miejscu podmiotu, który próbuje odnaleźć drogę swojego życia na tym świecie , a przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że to otoczenie pod którego jest wpływem i do którego się dostosowuje, stanowi jego Świat, a nie obiektywny Świat nauki."

W.I. Thomas
i
F. Znaniecki

  Procedura publikowania i recenzowania

 1. Po odebraniu artykułu w redakcji do autora zostanie przesłana wiadomość informująca o rozpoczęciu procedury publikacji. Wszelkie dalsze uzgodnienia i konsultacje odbywać się będą za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Każdy nadesłany artykuł przechodzi dwustopniową recenzję – wewnętrzną i zewnętrzną. Pomyślne przejście recenzji wewnętrznej kwalifikuje tekst do wejścia w zasadniczy proces recenzji i przesłania go do recenzentów zewnętrznych.
 3. Każdy nadesłany artykuł jest przekazywany dwóm rzetelnym recenzentom, nie będącym pracownikami jednostki wydającej czasopismo. Podczas procedury recenzyjnej zachowane są zasady poufności i anonimowości, zgodnie z zasadami podwójnej anonimowej recenzji (double-blind review). Po dokonaniu recenzji autor pracy jest informowany o jej wyniku, otrzymując treść recenzji w formie pisemnej z jednoznacznym wnioskiem, co do przyjęcia/odrzucenia artykułu. W przypadku zawarcia przez recenzenta uwag krytycznych, autor jest zobowiązany do wprowadzenia sugerowanych poprawek. Publikacja artykułu następuje po wprowadzeniu wymaganych zmian i uzyskaniu pozytywnej recenzji.
 4. Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu szczególnie brane pod uwagę będą następujące kwestie:
  1. Czy tematyka artykułu jest zbieżna z profilem pisma (m.in. czy odnosi się do analizy jakościowej lub badań fenomenów społecznych, czy opiera się na socjologii interpretatywnej)?
  2. Czy tekst napisany jest odpowiednim stylem, nie ma błędów ortograficznych; czy jest czytelny? Czy artykuł wnosi jakieś nowe spojrzenie na opisywany temat?
  3. Czy odwołuje się do najnowszych i najistotniejszych publikacji? Czy zawiera odniesienia do klasyki literatury danego tematu?
  4. Czy tekst może sprawić, że pismo będzie bardziej ciekawe? Czy jest interesujący, kontrowersyjny, ważny, czy też w inny sposób może zainspirować dyskusję lub dalsze badania?
  Na podstawie oceny recenzentów podjęta zostanie decyzja o przyjęciu artykułu do publikacji.
 5. Procedura recenzowania jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 6. Redakcja dokłada wszelkich starań, by wyznaczeni recenzenci byli jak najbardziej kompetentni w danej dziedzinie oraz by recenzent i autor recenzowanego dzieła nie pozostawali w bliskich relacjach osobistych ani zawodowych.
 7. Redakcja dba również o to, by unikać konfliktów interesów bądź okoliczności mogących obniżyć społeczną wiarygodność procedury recenzyjnej.
Formularz recenzenta:Pobierz PDF
Oświadczenie
Online Editor

© Przegląd Socjologii Jakościowej 2005 - 2021
ISSN 1733-8069, e-ISSN 1733-8069